Klinkende Taal laat uw medewerkers zien waar hun tekst beter kan. Met verschillende kleuren. Bijvoorbeeld bij ingewikkelde woorden, vaktermen, passieve of lange zinnen. Voor elke ‘fout’ een andere kleur. Zo zien uw medewerkers precies waar zij nog extra aandacht aan kunnen besteden. Maar hoe voorkomen uw medewerkers dat hun teksten vol markeringen staan? Met andere woorden: hoe schrijven zij een begrijpelijke tekst? Een aantal tips voor schrijvers:

Tip 1. Houd zinnen kort en krachtig

Hoe? Door in een zin slechts 1 boodschap te stoppen. Als u dat doet, blijven uw zinnen vaak korter dan 12 woorden. Zijn uw zinnen toch veel langer? Dan kunt u vaak eerder een punt zetten! Bijvoorbeeld op de plek waar een komma staat. Of knip een zin op in een vraag-antwoordstructuur.

Niet zo:
Alleen als u op tijd aanwezig bent, dan kunnen wij een plaats voor u vrijhouden.

Maar zo:
Zorg ervoor dat u op tijd bent. Dan houden wij een plaats voor u vrij.

Of zo:
Komt u op tijd? Dan houden wij een plaats voor u vrij.

Klinkende Taal herkent lange omslachtige zinnen.

Tip 2. Schrijf actief

Zinnen zijn onduidelijk als u veel lijdende vormen gebruikt. Dit noemen we passieve zinnen. U herkent ze aan de werkwoorden ‘worden’ en ‘zijn’. Als u lijdende vormen gebruikt, is het namelijk niet duidelijk wie wat doet.

Niet zo:
Er wordt hard gewerkt.

Maar zo:
De klantenservice werkt hard.

Klinkende Taal herkent lijdende vormen.

Tip 3. Gebruik eenvoudige woorden

Wilt u een begrijpelijke tekst? Gebruik dan alleen woorden waarvan u zeker weet dat uw lezer ze kent. Soms zijn woorden voor u heel vanzelfsprekend. Doordat u ze gebruikt in uw dagelijkse werk. Maar voor uw lezer is dat lang niet altijd het geval. Voor bijna elk woord is wel een begrijpelijk alternatief te bedenken. Klinkende Taal streept woorden aan die voor uw lezer te moeilijk zijn. En u krijgt direct eenvoudigere alternatieven.

Klinkende Taal herkent dure woorden.

Meer tips? Volg de training Schrijven in taalniveau B1

Klinkende Taal helpt uw medewerkers om hun teksten te verbeteren. Maar ze schrijven nog sneller heldere en begrijpelijke teksten als ze eerst leren om in taalniveau B1 te schrijven. Klinkende Taal zorgt er vervolgens voor dat zij het geleerde in de praktijk blijven toepassen. En hun schrijfvaardigheid blijvend verbeteren. Meer weten over begrijpelijk schrijven? Lees dan onze blog over wat taalniveaus zijn en hoe u ze gebruikt om begrijpelijk te schrijven.