schrijf heldere teksten

Hoe het ManagementDashboard zorgt dat een organisatie op koers blijft

Jouw organisatie wil helder communiceren. Dat is belangrijk, want je wil dat klanten de teksten van jou en je collega's begrijpen. Je organisatie investeert daarom in het opleiden van medewerkers, in het herschrijven van de standaardteksten en – misschien – in een taalapplicatie zoals Klinkende Taal.

 

Het is bekend dat het verbeteren van de (schriftelijke) communicatie van een organisatie niet over 1 nacht ijs gaat. Het is een kwestie van de lange adem. Medewerkers vallen namelijk vaak snel weer terug in oude schrijfgewoontes, standaardteksten worden opnieuw vervuild door nieuwe onduidelijke alinea’s, juristen voegen gaandeweg weer moeilijke taal toe … Heldere taal verdient continu aandacht. En daarbij helpt Klinkende Taal op 2 manieren.

 

1. Klinkende Taal houdt je medewerkers continu scherp.

Het programma zelf zorgt voor continuïteit. Tijdens het schrijven van iedere tekst kan de medewerker toetsen of zijn tekst duidelijk genoeg is. Die faciliteit bied je alle collega’s. Er is dan ook geen reden meer om een onbegrijpelijke tekst te schrijven.

 

2. Het ManagementDashboard houdt jou scherp.

Klinkende Taal helpt de medewerkers tijdens het schrijven. Maar dan moeten ze het natuurlijk wel gebruiken. Dankzij het ManagementDashboard kun je het gebruik van Klinkende Taal monitoren. Je ziet bijvoorbeeld hoe vaak Klinkende Taal wordt gebruikt en of het taalniveau van de teksten verbetert. Ook kun je snel zien of de teksten door de tijd heen sneller worden herschreven naar een lager taalniveau.

 

Dankzij de output van het ManagementDashboard kun je gericht sturen. Verslapt de aandacht voor heldere taal (dus: wordt het minder gebruikt)? Dan kun je heldere communicatie opnieuw onder de aandacht brengen. Stijgt het gemiddelde taalniveau? Ook dan kun je extra energie steken in het opleiden en begeleiden van de medewerkers. In een interview met gemeente Coevorden lees je hoe de projectleider het ManagementDashboard benut.

 

Neemt jouw organisatie heldere taal serieus? En wil je heldere taal blijvend in je organisatie verankeren? Dan is Klinkende Taal onmisbaar. Het ManagementDashboard geeft je daarnaast de informatie in handen om je strategische doelen te behalen. Het ManagementDashboard krijg je gratis bij het afnemen van minimaal 50 licenties Klinkende Taal.