schrijf heldere teksten

Klinkende Taal helpt GGD Hollands-Midden helder te schrijven voor íedereen

Corona. Vaccinaties. Roken. Kinderziekten. Logopedie. Tuberculose. Kinderopvang. GGD Hollands Midden communiceert wat af. Over hele belangrijke onderwerpen. Die íedereen weleens raken. “Wij bedienen mensen van 0 tot 100 jaar oud”, vertelt Jasja Sikking-Baken. “Die mensen hebben allemaal verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en taalniveaus. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat ál die
mensen onze teksten begrijpen.”

 

Ook partners willen zich liever niet door teksten heen worstelen.

“Naast de communicatie met de inwoners van 19 gemeenten, communiceren we ook veel met onze partners. Denk aan huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, pedagogen, tandartsen. Eigenlijk iedereen in het sociaal domein. Voor hen willen we ook zo duidelijk mogelijk schrijven. Want mensen die geen moeite hebben met lezen, vinden het ook prettig als ze zich niet door een tekst heen hoeven worstelen. Duidelijke teksten schelen enorm veel leestijd en misverstanden. En dat is natuurlijk fijn voor iedereen."

 

Collega’s gebruiken Klinkende Taal om zelf hun teksten te verbeteren.

“Met duidelijke taal willen we dus een enorme doelgroep bereiken. Maar als communicatieafdeling kunnen we onmogelijk iedere tekst controleren op helderheid. Of herschrijven naar duidelijke taal. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat alle collega’s toegang hebben tot een hulpmiddel waarmee ze hun teksten zélf kunnen verduidelijken: het softwareprogramma Klinkende Taal. Met Klinkende Taal kunnen ze in Word namelijk controleren welk taalniveau hun teksten hebben. Welke woorden, zinnen en alinea’s uit hun teksten ingewikkeld zijn. En wat ze kunnen doen om hun teksten te verhelderen.”

 

Alles komt voorbij: van persuitnodigingen tot technische stukken over tuberculose.

In het ‘ManagementDashboard’ van Klinkende Taal kan ik zien hoeveel en wat voor soort teksten collega’s meten en herschrijven met het programma. Ik zie van alles voorbijkomen: brieven naar ouders, vacatureteksten, business cases voor gemeenten, persuitnodigingen,
folders, interne agenda’s … En een collega heeft zelfs een heel technisch kwaliteitsstuk over tuberculose herschreven van taalniveau C1 naar taalniveau B1.”

 

Het aantal metingen stijgt en het taalniveau daalt.

“Ik zie dat onze teksten echt begrijpelijker zijn geworden sinds we Klinkende Taal gebruiken. Zo gaan veel teksten van taalniveau C1 of B2 naar taalniveau B1. Dat is echt een mooie verbetering! Want ons doel is om onze teksten begrijpelijk te maken voor lezers met taalniveau B1. Daarmee bereiken we de grootste groep mensen. Daarnaast is het mooi om te zien dat collega’s steeds meer gebruikmaken van Klinkende Taal. Waar ze in april nog 190 teksten ‘door het programma haalden’, is dat aantal in juni al gestegen naar 546. Terwijl dat ook nog een vakantiemaand is voor veel collega’s.”

 

Een heel mooi hulp- en leermiddel.

“Wij vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en interne doelgroepen begrijpen wat wij communiceren. Alleen al in de coronapandemie hebben we een ontzettend belangrijke taak. Waarbij we te maken hebben met íedereen. Dus doen we er alles aan om als
organisatie zo duidelijk mogelijk te communiceren. En Klinkende Taal is een heel mooi programma dat ons helpt bij het bereiken van dat doel.”