schrijf heldere teksten

Klinkende Taal is altijd in ontwikkeling

Taal is in ontwikkeling. Klinkende Taal dus ook!

 

1. Klinkende Taal ontwikkelt zichzelf continu.

Onze programma’s analyseren voortdurend teksten. We koppelen de paragrafen en zinnen los van de totale tekst. En de zinnen analyseren we taalkundig en redekundig, bijna zoals vroeger op school. En daarna analyseren we de zinnen per mogelijk taalprobleem, zoals passieve constructies en tangconstructies. Taaltechnologie is nooit foutloos. En altijd in ontwikkeling.

 

Gaat dat altijd goed? Nee, want het blijven computers. Gaat er een zin mis, dan horen we dat graag van de gebruiker. Juist met voorbeelden van fouten kunnen we de analyse verder verbeteren.

 

Taal is namelijk complex en taal verandert. Daarom gebruiken wij nieuwe ‘machine learning’, zoals TensorFlow. Maar ook taalregels en natuurlijk woordenboeken. Met ‘machine learning’ creëren we grammaticale modellen voor het Nederlands. Die modellen plaatsen we als blokjes achter elkaar in onze zogenaamde ‘pipeline’. Zo analyseren wij teksten en zinnen in verschillende stappen. Voorbeelden van grammaticale fouten helpen om steeds betere grammaticale modellen te creëren.

 

2. Klinkende Taal koppelen we steeds vaker aan CMS-systemen.

Als jouw organisatie helder wil communiceren, dan wil je natuurlijk dat ook je websiteteksten helder zijn. Klinkende Taal integreren we net zo makkelijk in het CMS van je organisatie. Die vraag krijgen we steeds vaker. Zo kunnen jullie webredacteuren de webteksten direct controleren op het taalniveau. En zo nodig aanpassen op basis van de tips.

 

3. Klinkende Taal is er nu ook voor visueel gehandicapten.

Zijn er mensen in de organisatie die niet (goed) kunnen zien? Daarvoor kunnen we Klinkende Taal aanpassen. Toetsencombinaties en de Windows Verteller leiden je medewerkers door de applicatie.

 

4. Klinkende Taal controleert huisstijlafspraken van je organisatie …

‘Afdelingsnamen schrijven we met een hoofdletter. Klanten vousvoyeren we altijd. Onze productnamen korten we niet af en lichten we toe. En getallen schrijven we altijd in cijfers.’ Zomaar wat schrijfafspraken. Zo heeft iedere organisatie criteria waar een tekst aan moet
voldoen om eenduidigheid te creëren in alle teksten. Dat soort huisstijlregels ondersteunen we ook met Klinkende Taal.

 

5. … en zelfs de kernwaarden van je organisatie!

Want naast begrijpelijkheid, eenduidigheid en foutloos Nederlands willen jij en je collega's in jullie teksten natuurlijk ook uitstralen waar jullie organisatie voor staat. Net zoals in gesprekken. Je hebt bijvoorbeeld ‘betrokken’ als organisatiewaarde. Of ‘transparant’. Of … Je wilt dat je teksten ook die uitstraling hebben. Na een vertaling van die waarden naar concrete schrijfafspraken, kan Klinkende Taal ook dát voor je controleren. Zo kan een medewerker een vinkje krijgen bij ‘Deze tekst is warm genoeg’. Of juist niet, dan krijgt hij of zij een advies om dat wél voor elkaar te krijgen.