Corona. Vaccinaties. Roken. Kinderziekten. Logopedie. Tuberculose. Kinderopvang. GGD Hollands Midden communiceert wat af. Over hele belangrijke onderwerpen. Die íedereen weleens raken. “Wij bedienen mensen van 0 tot 100 jaar oud”, vertelt
Jasja Sikking-Baken. “Die mensen hebben allemaal verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en taalniveaus. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat ál die mensen onze teksten begrijpen.”

Lees het hele interview hier:

Klinkende Taal helpt GGD Hollands-Midden helder te schrijven