QuickScan

In 1x alle teksten van uw organisatie meten?

Een groot aantal teksten in 1 keer te beoordelen

De QuickScan is een uitstekend instrument om het leesbaarheidsniveau van een groot aantal teksten in 1 keer te beoordelen. Dat kunnen bijvoorbeeld alle teksten op een website zijn. Of alle standaardbrieven van een organisatie.

Nulmeting of meting verbeteringen

De QuickScan wordt door onze klanten vaak gebruikt om een nulmeting te doen voorafgaand aan een opleidingstraject. Of om juist de verbetering na een opleidingstraject te meten. De scan geeft namelijk niet alleen aan welke teksten moeilijk te lezen zijn, maar ook in welke teksten de meeste leesbaarheidsproblemen voorkomen. Zo weet u precies welke teksten u als eerst moet herschrijven en waar de medewerkers op moeten letten.

 

QuickScan

Meet in 1 keer duizenden teksten

  • Voor een website is een URL genoeg
  • Ook geschikt voor tekstblokken
  • Direct zicht op het taalniveau

Zeer geschikt als 0- of 1-meting

  • In 1x een overzicht in een helder rapport
  • Meet standaard op alle 6 de basismodules
  • Kan uitgebreid worden met extra meetpunten

Perfect monitoringsinstrument

  • Handig bij een herschrijvingstraject
  • Goed om schrijfcoaches te helpen
  • Bewaakt het effect van schrijftrainingen

Hoe werkt de QuickScan ...

… voor webteksten

Hiervoor hebben we alleen de URL nodig van de website die u wilt laten scannen. Als wij de URL weten, gaan we zogenaamde ‘data-connectoren’ aanmaken. Die hebben we nodig om de teksten snel te kunnen scannen.

… voor documenten

Hiervoor hebben wij de platte Word-teksten nodig. Dus zonder macro’s of tekstvelden. Kunt u de platte teksten niet leveren? Dan is het ook mogelijk om pdf’s of bouwstenen te scannen.

Nederland werkt aan heldere taal